-akademi;
(English version to follow)

Hjem, atelier, akademi, utstillingsrom, museum; mer enn å underlegge domenene arkitektonisk analyse har høstens fordypningsgruppe i maleri oppsøkt rommet mellom dem, slik det for eksempel manifesteres i doblingen av barndomshjemmets vegger i Gregor Schneiders prosjekt UR eller i hullet gjennom vinduet i Joseph Beuys atelier på Kunstakademie Düsseldorf som grensesnittet mellom utenfor og innenfor.
I 1690 utnevnte Ludvig XIV Pierre Mignard (1612-1695) til etterfølger av Charles Le Brun som direktør for Académie royale de peinture et de sculpture. Mignards selvportrett på utstillingen er malt tidligere, omkring 1650. Det er en uspektakulær fremstilling uten barokkens vanlige kunstneratributter. Enkelheten, som også kjennetegner portrettene Mignard malte av Molière og Descartes, hadde en polemisk adresse: kunstneren opponerte mot Akademiets offisielle kunstsyn. Dette forandret seg ved Le Bruns død i 1690. Til irritasjon for Akademiets motstandere overtok Mignard alle Le Bruns offisielle posisjoner og hedersbevisninger og lot seg utnevne til Premier peintre du Roi.
Det spesifikke ved selvportrettet er temaet i bildets nedre del: Den venstre hånden holder kappen slik at høyrehånden, som er utenfor billedkanten men markert av mansjettens hvite triangel, uforstyrret kan utføre maleakten. Pekefingerens gest understreker håndens aktive utfoldelse i et fritt handlingsrom – et rom som i 1650-årene for Mignard var ensbetydende med å stå utenfor Akademiet.
Registreringskortet fra Staatliche Kunstakademie Düsseldorf datert den 18. oktober 1988 var opprinnelig festet til rammen rundt vindusglasset med hull i Joseph Beuys (1921-1986) atelier. Dette var ikke et tilfeldig skadet vindu, men en fysisk manifestasjon av Beuys utopi om et åpent akademi; hullet som snitt i distinksjonen mellom innenfor og utenfor akademiet, grensen Beuys utfordret ved å åpne sin klasse for søkere som ikke hadde bestått akademiets opptaksprøve.

Akten på utstillingen er malt av Thorvald Erichsen (1868-1939) og har vært i Kunstakademiets samling siden slutten av 30-tallet. Kunstakademienes historiske hovedfokus, undersøkelsen av et stabilt legeme, er i dag forflyttet fra malersalen til et diskursivt felt der objektets status stadig reforhandles. Feltets romlighet avtegnes ikke entydig som virksomheten i den historiske malersalen, og Kunstakademiets kjernevirksomhet fremstår i 2010 som stedsløs i Kunsthøyskolens målstyrte og verkstedsbaserte romprogram. Rammen for denne utstillingen, en konstruksjon av lettvegger, er et temporært forsøk på å definere Akademiets fraværende faglige rom i en flytende struktur.

See Images below
Photo: -akademi; Bjarne Bare

____________________________________________________________________________

– The Gagged Archive Part ll
Victor Boullet, Dag Erik Elgin & The Students.

21.2 to 25.2. 2011 – Displaying the exhibition – The Gagged Archive Part II in the Column Gallery at Oslo Academy of Fine Art.

" There is a silence around this medium and the archive,
almost as though it has sunk into complete oblivion"
from the – The Gagged Archive Part l (ISH# 3)

Parts of the Academy's art collection have been taken out of the Art College warehouse and transferred to the Pillar Gallery as part of the workshop project, The Gagged Archive Part ll, that The Institute of Social Hypocrisy Paris is holding in week 8 with students at Oslo Academy of Fine Art. The artworks from the warehouse represent a small part of the Academy's collection. The works are not unpacked and the exhibition carries this idea forward: the paintings of the Academy's former professors, such as Irma Salo Jaeger, Knut Rose, Thorvald Eriksson, Bjørn Carlsen and Oluf Wold-Thorne are still loaded onto a trolley.
The works are in permanent transit for one week and are located in a heated room as opposed to the unheated storage room where they are usually kept. In an outdoor storage unit, which usually serves as garage for the Art Academy's snow removal equipment, the Arts and Crafts School's plaster collection and student's works are also stored.

Four slide projectors direct a warm beam of light against the wrapped paintings, a reminder of fifteen hundred slides that the National Film Centre produced, including amongst other titles, Norwegian Art from the Reformation to the Present Day, produced between1955 and the late 1990's. This visual material is, in 2011, still not digitized and made available to the public, but has become an inaccessible slide archive.

On the way out of the exhibition The Gagged Archive Part II, is a small, unmarked archive box placed at eye level on a table. The box contains the documentation of student works purchased by the National Art Academy between 1955 and 1975. In the 1970's several of the works were lent to the State Education Loan Fund, but the documentation of loans is ironically lacking.
The archive box is firmly fixed to the table with the Institute of Social Hypocrisy's packing tape and will not open. The Gagged Archive Part II demonstrates the lack of management of our collective artistic memory and the light projector is directed onto an inaccessible historical archive of wrapped and stored artwork at Oslo Academy of Fine Art.

See images below

Photo:
-akademi: Bjarne Bare
The Gagged Archive: Victor Boullet

Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010
-akademi;: Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010

Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010
-akademi;: Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010

Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010
-akademi;: Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010

Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010
-akademi;: Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010

Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010
-akademi;: Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010

Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010
-akademi;: Academy of Fine Art Oslo, Nov. 2010

Academy of Fine Art Oslo 2011
The Gagged Archive: Academy of Fine Art Oslo 2011

Academy of Fine Art Oslo 2011
The Gagged Archive: Academy of Fine Art Oslo 2011

Academy of Fine Art Oslo 2011
The Gagged Archive: Academy of Fine Art Oslo 2011

Academy of Fine Art Oslo 2011
The gagged Archive: Academy of Fine Art Oslo 2011

Academy of Fine Art Oslo 2011
The Gagged Archive: Academy of Fine Art Oslo 2011

Academy of Fine Art Oslo 2011
The Gagged Archive: Academy of Fine Art Oslo 2011