f i g u r e er en overraskende tittel på Dag Erik Elgins utstilling i
Galleri MGM fordi arbeidene som vises nettopp ikke inneholder noen
gjenkjennelig figur. Tvert i mot er det ved første blikk tilsynelatende non-figurative
malerier som møter betrakteren. Ved nærlesning blir man imidlertid klar over et
nettverk av linjer som oppløses i en optisk irritasjon der linjene smelter
sammen med bildenes fond. Betrakteren konfronteres med maleriets blinde
flekk
, en hendelse på netthinnen som på samme tid er dramatisk og
gjenkjennelig.

Innen språkfilosofien er hendelsesbegrepet knyttet til leserens opplevelse
av tekstens og språkets manglende evne til å bære sitt eget meningsinnhold.
Når teksten bryter sammen oppstår det et konkret hull i teksten og det
avtegnes en annen figur enn den som knytter seg til figura, den kjente
silhuetten. Bruddet med tekstens frie flyt avdekker et dyp som utvikler en
annen forståelse av figurbegrepet.

Hendelsen i språket har en parallell i det monokrome maleriet, en malerisk
størrelse som kan sies også å ha brutt sammen og ikke lenger være bærer av
sitt opprinnelige, sublime meningsinnhold. Samtidig er det mulig å
opprettholde monokromet som del av et malerisk repertoar parallelt med at
det kritiseres; i spenningsfeltet mellom den optisk irriterende, retinale
henvendelsen til betrakteren og monokromets opprinnelige betydning oppstår
en mulig posisjon for maleriet i dag. I utstillingen f i g u r e
brytes det monokrome bildets ikke-hierarkiske prinsipp og etablerer en hendelse
i bildet med direkte adresse til betrakterens netthinne. (English version to follow)

Galleri MGM Oslo 2007.

MGM Gallery 2007
Sinthome SS12L, SSXL1, SSH2: MGM Gallery 2007

MGM Gallery 2007
Sinthome SSXL1, SSH2 : MGM Gallery 2007

2007 Telenor Collection
Sinthome SSH2, 140x250 cm: 2007 Telenor Collection


Sinthome SS12L 200x150 cm 2007 

Telenor Art Collection
Sinthome SSXL2, 75x75 cm(II) 2007: Telenor Art Collection

200x150 cm, 240x190 cm 2007
Sinthome SS11L, SS11: 200x150 cm, 240x190 cm 2007

140x250 cm, 200x150cm, 240x190 cm
Sinthome SSH2, SS11L, SS11: 140x250 cm, 200x150cm, 240x190 cm


Sithome SS11L, 200x150cm 2007 

Telenor Art Collection
inthome SSXL2, 75x75 cm(II) 2007: Telenor Art Collection